DARUJ BUDÚCNOSŤ
DIEŤAŤU ULICE V KENI
ZA 33 € MESAČNE

Ignatius ušiel na ulicu po tom, čo už nezniesol tvrdé bitky od svojho otca. Jamesovi zomrel otec, mama začala piť a on bol nútený prestať chodiť do školy a zháňať jedlo pre zvyšok rodiny. Jedného dňa to nevydržal a zostal radšej žiť na ulici. Steven na ulici vyrastal od malička. Aby chlapci na ulici prežili, jedli odpadky, kradli a niektorí fetovali lepidlo, či brali iné drogy. Ignatius, James a Steven či mnohé iné deti ulice v Nairobi sú opustené rodičmi, alebo žijúce v zlých podmienkach.

Otázky a odpovede

Chcem sa zapojiť do programuSaleziáni už od roku 1986 pomáhajú deťom ulice, ktoré sa životom pretĺkajú bez podpory rodičov či príbuzných. Ponúkajú im náhradný domov a základné vzdelanie v centre Bosco Boys. Cieľom je vykoreniť z ich správania zlozvyky nadobudnuté počas života na ulici, predovšetkým drogové závislosti, a pripraviť ich na zaradenie sa do vyššieho stupňa vzdelávania. Rovnakú šancu dostali aj Ignatius, James a Steven. Dnes sú vďační a podávajú ďalej pomoc, ktorej sa dostalo im. Pravidelným mesačným príspevkom 33 eur môžeš ďalším deťom pomôcť aj Ty.


Pomôž deťom ulice, konkrétne chlapcom adopciou na diaľku – pravidelným mesačným príspevkom 33 eur. Jednému z nich tak zabezpečíš nielen jedlo a strechu nad hlavou, ale aj dobrú výchovu a vzdelanie, oporu a nádej na lepšiu budúcnosť. Zapojiť sa do programu Adopcie detí môžu jednotlivci, školy, firmy aj spoločenstvá vyplnením formuláru.