POŠLI 60 DETÍ V JUŽNOM
SUDÁNE DO ŠKOLY
ZA 35, 50 či 100 € MESAČNE

Päť rokov občianskej vojny, dlhotrvajúce sucho, potravinová kríza a 4,5 milióna vnútorne vysídlených ľudí, z tohto všetkého sa Južný Sudán spamätáva doteraz. A čo je ešte smutnejšie, až 3,5 milióna vysídlencov tvoria matky s deťmi. Ak tieto deti prídu o možnosť vzdelávať sa, situácia sa nikdy nezmení. Pretože iba vzdelané deti majú šancu zmeniť budúcnosť krajiny.

Otázky a odpovede

Chcem sa zapojiť do programu


Saleziáni don Bosca spravujú 16 škôl rôznych stupňov vo viacerých mestách a okolitých osadách. Vďaka spolupráci s miestnym partnerom Boscoaid prostredníctvom programu Adopcie tried v Južnom Sudáne od roku 2009 pomáhame na mieste pokrývať časť nákladov na energie, školské pomôcky, uniformy, stravu, hygienu pre viac ako 5 000 žiakov. Pravidelným mesačným príspevkom môžeš ďalším deťom pomôcť aj Ty.

  • 35 € pokryje časť nákladov na výrobu elektriny pre jednu triedu na mesiac
  • 50 € pokryje časť nákladov na stravu pre jednu triedu na mesiac
  • 100 € pokryje časť nákladov na položky uvedené vyššie, hygienu, uniformy a školské pomôcky pre jednu triedu na mesiac

Naším cieľom je zabezpečiť podporu pre celé triedy – školy, aby deti v Južnom Sudáne mali dostupné vzdelanie. Pomôž nám pravidelným mesačným príspevkom 35, 50 alebo 100 eur vychovať novú generáciu mladých ľudí, ktorí môžu zmeniť budúcnosť svojej krajiny. Zapojiť sa do programu Adopcie tried môžu jednotlivci, školy, firmy aj spoločenstvá vyplnením formulára.