POŠLI 60 DETI V JUŽNOM
SUDÁNE DO ŠKOLY
ZA 100 € MESAČNE

Päť rokov občianskej vojny, dlhotrvajúce sucho a potravinová kríza. Takto to momentálne vyzerá v Južnom Sudáne. Výsledkom je fakt, že 4,5 milióna ľudí prišlo o svoje domovy. A čo je ešte smutnejšie, až 3,5 milióna tvoria matky s deťmi. Ak tieto deti prídu o možnosť vzdelávať sa, situácia sa nikdy nezmení. Pretože iba vzdelané deti majú šancu zmeniť budúcnosť krajiny.

Otázky a odpovede

Chcem sa zapojiť do programu


Saleziáni don Bosca spravujú 16 škôl rôznych stupňov vo viacerých mestách a okolitých osadách. Vďaka spolupráci s miestnym partnerom Boscoaid prostredníctvom programu Adopcie tried v Južnom Sudáne od roku 2009 pomáhame na mieste pokrývať časť nákladov na školské pomôcky a školské uniformy pre viac ako 5 000 žiakov či plat učiteľov. Pravidelným mesačným príspevkom 100 eur môžeš ďalším deťom pomôcť aj Ty.


Naším cieľom je zabezpečiť podporu pre celé triedy – školy, aby deti v Južnom Sudáne mali dostupné vzdelanie. Pomôž nám pravidelným mesačným príspevkom 100 eur vychovať novú generáciu mladých ľudí, ktorí môžu zmeniť budúcnosť svojej krajiny. Zapojiť sa do programu Adopcie tried môžu jednotlivci, školy, firmy aj spoločenstvá vyplnením formuláru.